دفاع

به حول و قوه الهی دفاع انجام شد و به لطف الهی با نمره عالی به اتمام رسید.


[ سه شنبه پانزدهم بهمن 1392 ] [ 0:7 ] [ ابراهیم میرزاپور ]

[ ]

عرض ارادت
کی می توانیم ارادت خود را به اسوه قیام اثبات کنیم مگر با الگوی از بی‌بی زینب کبری(س).

چه خوش گفت آن شهید که: کشته شدن حسین گونه راحت‌تر از رساندن پیام زینب‌وار است. از خداوند منان می‌خواهم که ما را صبر بر ادامه راهی که رضایتش در آن است و ادای دین به شهدای عزیزمان نیز است ثابت و مستدام نگه دارد. ان‌شاءالله


[ سه شنبه چهاردهم خرداد 1392 ] [ 13:10 ] [ ابراهیم میرزاپور ]

[ ]